På Alvinx är ett aktivt miljöarbete en viktig del av vår filosofi. Tanken är att med utgångspunkt ur vår miljöpolicy och miljömål alltid uppfylla våra kunders önskemål och utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi följer kontinuerligt upp och reviderar våra miljömål för att höja nivån för vårat miljöarbete.

Miljömål

 • Alla chaufförer ska vara utbildade i sparsam körning, exempelvis eco-driving.
 • Däck som köps in ska vara av energiklass A-C enlig EU-direktiv.
 • Alla inköpta fordon ska uppfylla eller överträffa gällande Euroklassning.
 • Rengöring av bilar ska göras i miljögodkända tvättplatser.
 • Rengöringsmedel/avfettningsmedel ska vara miljömärkta.
 • Kylbilar som kör distribution ska vara utrustade med elanslutning.

Miljöpolicy

 • Kontinuerligt följa upp och revidera våra miljömål.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav inom verksamheten.
 • Alltid använda oss av rätt typ av fordon för bästa miljöeffektivitet.
 • Vid inköp av nya fordon alltid kräva miljödeklaration.
 • Kontinuerligt erbjuda anställda utbildning inom miljöområdet.
 • Minimera utsläpp och föroreningar från våra fordon.