Vår personal

Alvinx Åkeri AB har idag 15 kollektivanställda, inklusive kontor och deltidspersonal. Företagets styrka baseras på vår förmåga att erbjuda kunden en hög kompetens inom transport och logistik. Vi har därför en kontinuerlig utbildning för alla anställda inom företaget, framförallt gällande kundbemötande och service. Alla anställda på Alvinx Åkeri AB har genomgått Luftfartverkets säkerhetskontroll och har Arlanda-badge

Tillförlitlighet
Vårt företag är försäkrat enligt ALLBUD 98 samt ALLÅK 86 vilket innebär att kunden garanteras en heltäckande försäkring när vi utför våra distributionsuppdrag.

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, SÅ, och genom vårt medlemskap i Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, har vi ett kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet.