Pusslet vi gillar att lösa

Logistik, säkerhet och hållbart för miljön. Går det att få ihop alla de delarna? Javisst. På Alvinx är vi specialister på att se till att du får alla dessa önskningar tillgodosedda i transportpusslet.

Specialdesignade lösningar

Vi skräddarsyr alla våra logistiklösningar för att matcha det specifika uppdraget. Alvinx erbjuder säkra och hållbara transportlösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar hängivet med att driva och utveckla klimatsmarta metoder i alla delar av vår verksamhet.

VÅR HISTORIA

År 2000 grundade Ikoro Junior Ogbonna Alvinx Åkeri AB. Det var då en budfirma med endast en bil. Företaget har utvecklats starkt under åren, men det personliga bemötandet och det omsorgsfulla arbetet med att hitta rätt lösning för varje enskild kund, är detsamma nu som då. Alvinx Åkeri är idag en viktig leverantör inom tempererad godsdistribution i Storstockholm. Företaget är specialiserat inom distribution av läkemedel och livsmedel samt säkerhetsklassade och flygcatering-transporter. År 2016 utnämndes Alvinx Åkeri AB till ett av Gasellföretagen i Sigtuna kommun.

Gröna pusselbitar för planetens bästa

Miljömedvetenheten hos de stora transportköparna har ökat markant under senare år, vilket driver utvecklingen framåt. Hos oss löper hållbarhetsarbetet som en grön tråd genom hela verksamheten. Fordon med fossilfria drivmedel är ett viktigt fokus just nu och transportlösningar paketeras alltid med ett miljöbudskap. Vi är med i omställningen att gå från fossilbaserade drivmedel till klimatneutrala alternativ och ser gärna att detta blir norm för hela vår bransch. Vår ambition är att 95% av vår vagnpark för tung trafik ska använda förnybara och fossilfria bränslen inom 3 år. Vi har också en egen miljöpolicy som vi aldrig tummar på:

 • Vi uppfyller miljölagstiftningen samt övriga miljökrav inom verksamheten.
 • Alla chaufförer är utbildade i sparsam körning, exempelvis eco-driving.
 • Däck som köps in är av energiklass A-C enlig EU-direktiv.
 • Alla inköpta fordon uppfyller eller överträffar gällande Euroklassning.
 • Rengöring av bilar görs på miljögodkända tvättplatser.
 • Rengöringsmedel/avfettningsmedel är miljömärkta.
 • Kylbilar som kör distribution är utrustade med elanslutning.
 • Vi använder oss alltid av rätt typ av fordon för bästa miljöeffektivitet.
 • Vid inköp av nya fordon kräver vi alltid miljödeklaration.
 • Våra anställda erbjuds kontinuerlig utbildning inom miljöområdet.
 • Vi minimerar utsläpp och föroreningar från våra fordon.
 • Vi följer kontinuerligt upp och reviderar våra miljömål.

Ring vår transportexpert

0733 208 182

Lös dina transportuppdrag redan i dag. Ring oss gärna. Vi svarar ofta direkt, men om vi
skulle vara upptagna kan du lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.